ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Ticket ID:
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: (*συμπληρώστε αν αιτήστε αποστολή εντύπου)

  Επιλέξτε θέμα:

  Αριθμός πλαισίου:
  Αριθμός πλαισίου:

  Μήνυμα: 0/1500

  Eπισύναψη αρχείου: (pdf, jpg, png έως 2MB)


  Με την υποβολή της παρούσας φόρμας δηλώνετε ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ΜΟΝΟ προς την εταιρεία «ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ» για διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών. Η εταιρία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ανάγκη πληροφόρησής σας στο ερώτημά σας.
  Μπορείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας (δικαίωμα της ενημέρωσης, συγκατάθεσης, ανάκλησης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας με την εταιρεία «ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ» στο pd@gorgolis.gr είτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - dpa.gr).

  Συμφωνώ με Πολιτική τήρησης προσωπικών δεδομένων